Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Ινάχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Ινάχου

(αρ. μελέτης ——- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.11 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος