ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού ΔΕ

Αμφιλοχίας (αρ. μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.46 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος