ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.

6ΛΛΖΟΚΨΔ-ΠΡΤ-1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ