Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Αμφιλοχίας

Παρασκευή 26 Μαίου 2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Αμφιλοχίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας υπέβαλλε την πρόταση του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Αμφιλοχίας», συνολικού προϋπολογισμού 479.883,60€

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων για την ενίσχυση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμφιλοχίας. Το έργο θα συντελέσει σημαντικά στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξη του Δήμου μας, για την μετάβαση του σε μία «Έξυπνη Πόλη», εξασφαλίζοντας στους κατοίκους υψηλό βιοτικό επίπεδο, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και στους επισκέπτες ποιοτική διαμονή.

 

Η πρόταση του Δήμου περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

Δημιουργία ενός σημείου κεντρικής πληροφόρησης και επικοινωνίας των τοπικών επιχειρήσεων με τον Δήμο, όπου καταγράφεται η εικόνα των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου.

Με την υλοποίηση της δράσης επιδιώκεται η αύξηση της επισκεψιμότητας, η τόνωση της μικρομεσαίας επιχείρησης και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εγκατάσταση συστήματος διασύνδεσης λαμπτήρων νέας τεχνολογίας σε υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης με σκοπό την ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου οδοφωτισμού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, διαχείρισης, εύρεσης βλαβών και προγραμματισμού δράσεων και ενεργειών.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης της διοίκησης του Δήμου με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων, την αποτελεσματικότερη και ευκολότερη διεκπεραίωση ζητημάτων καθώς και την διευκόλυνση του προσωπικού αλλά και τον πολιτών.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών με σκοπό την παροχή -τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις- τη δυνατότητα πληρωμής οφειλών προς τον Δήμο, με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, web banking αλλά και οποιαδήποτε σύγχρονη μέθοδο πληρωμής.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών με σκοπό την ολοκληρωμένη λύση ψηφιακής αρχειοθέτησης του μεγάλου όγκου των αρχείων που διακινούνται καθημερινά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και αυτές της εξυπηρέτησης των πολιτών.