ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Με το αριθμ πρωτ . 10906+233235/2020/21-01-2021   η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου επικύρωσε τον προυπολογισμό εσόδων εξόδων του οικονομικού έτους 2021 ο οποίος αναλυτικά επισυνάπτεται.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ-ΔΗΜΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-ΕΤΟΥΣ-2021