Πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Αμφιλοχίας για τη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                         Αμφιλοχία 5 / 6 /2018
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ: 4937
Δ/νση: Γ. Σ τράτου
Τ.Κ.: 30500
Τηλ.: 2642360421/454
Fax: 2642360408 .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αμφιλοχίας για τη λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ