ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ¨

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 5/4/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.  3267

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                          ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                            Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της επισκευής οδοστρωμάτων  . Δ.Ε. Ινάχου.
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 30-6262.008 «συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων » ποσού 5.499,40 €
  5. Την τεχνική έκθεση –  προϋπολογισμό  για την  προαναφερόμενη εργασία που έχει εγκριθεί από το προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών έργων  και είναι διαθέσιμη για ενημέρωση του καθενός ενδιαφερόμενου στο προαναφερόμενο τμήμα.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για συντήρησης και επισκευής οδοστρωμάτων  με θερμό ασφαλτόμιγμα  στη Δ.Ε Ινάχου και συγκεκριμένα στις Τ.Κ. Εμπεσού , Περδικακίου, Αυλακίου, Τρικλίνου, Π.Χαλκιοπούλου, Αγριδίου, Πατιοπούλου  μέχρι τις 10/4/2019 ώρα 14.00 μ.μ. Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης 887,00  τετραγωνικών μέτρων  θα γίνουν  τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών,   μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας

Για την προς εκτέλεση εργασία έχει συνταχθεί τεχνική περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης υποδομών, και είναι προς διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο αντίστοιχο τμήμα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α περιγραφή Κωδ.

Άρθρου .

ποσότητα εκτιμώ-μενη      τιμή μονάδας ποσό
  Ανακατασκευή επιφάνειας οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτόμιγμα

 

ΥΔΡ 4.09.01 887 m2 5,00 4435,00
      Συνολο

 

  4435,00€

 

      ΦΠΑ 24%      1064,40€
      Γενική αξία 5.499,40€

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος