Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση εργασιών σε Παιδικούς Σταθμούς & ΚΑΠΗ Δήμου Αμφιλοχίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ