ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) (αρ. μελέτης 06/2019 )

6ΚΕΡΩΨΞ-ΡΣΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος