Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Δευτέρα 20/12/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΦ/Φ69/189/οικ. 21929/23-11-2021 Υπουργείο Εσωτερικών, (Α.Δ.Α.: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικ. έτους 2022».

ΘΕΜΑ 2ο: «Ψήφιση του Πίνακα Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου

Δράσης Δήμου Αμφιλοχίας οικ. έτους 2022».

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Σωκ. Ροΐδης