ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (αρ. μελέτης ——– )(τεχνικές προδιαγραφές

Φ.25.30 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος