ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (αρ.  μελέτης —— )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.70.29 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 2.rtf