Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες: Τσαντούλη Όλγα
Τηλ. : 2642360406
Fax : 2642360408

 

 

 

 

Αριθμ πρωτ.   ΔΥ / 18-9-2018
ΤΙΤΛΟΣ: Ενοικίαση Χημικών τουαλετών που θα χρειαστούν για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης έτους 2018
 ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 1.240,00 Ευρώ#
ΚΑ:  ΚΑ 70-6474.001 Έξοδα εγκαταστάσεως πρόχειρων υποδομών  και λοιπές δαπάνες   για εμποροπανήγυρη Αμφιλοχίας
ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
 Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

Για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμφιλοχίας για το έτος 2018   είναι αναγκαία η ενοικίαση τεσσάρων ( 4 ) χημικών τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που θα συμμετάσχουν σε αυτή, η μεταφορά, η τοποθέτηση  και η απομάκρυνση αυτών μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης.

Η καμπίνα θα έχει ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος: 1,10-1,30m, Πλάτος: 1,10-1,30m, Ύψος:2,152,40m ,θα είναι  κατασκευασμένες  από ανθεκτικό και λείο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με υλικά μη πορώδη κατάλληλα να εκτίθενται στον ήλιο και στις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Αναλυτικά η δαπάνη θα έχει ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ΚΟΣΤΟΣ
1 Ενοικίαση Χημικών τουαλετών που θα χρειαστούν για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης , μεταφορά , τοποθέτηση και απομάκρυνση  αυτών ΤΕΜ 4 250,00 1.000,00
 

ΣΥΝΟΛΟ

      240,00
 

ΦΠΑ 24%

      1.240,00
 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

      1.240,00

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ  70-6474.001 Έξοδα εγκαταστάσεως πρόχειρων υποδομών  και λοιπές δαπάνες   για εμποροπανήγυρη Αμφιλοχίας του προϋπολογισμού  οικονομικού   έτους 2018 και θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 118).

Παρακαλώ όπως μας καταθέσετε την προσφορά σας  μέχρι  24/9/2018 ημέρα Δευτέρα ώρα 13:00  στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Αλπός