ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα                    
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                 30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

  Αμφιλοχία   22-11-2018
  Αριθ. Πρωτ. –  11720     –

 

  ΠΡΟΣ

  Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  προμήθειας  Η/Υ και Περιφερειακών για την αναβάθμιση του λειτουργούντα εξοπλισμού του Δημαρχείου Αμφιλοχίας
  4. Τον ΚΑ 10-7134.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 και την ΑΑΥ  Α-800     

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι  25-11-2018 και ώρα 10:00 π.μ.   :

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τιμή προσφοράς
H/Y HP 8300 2,0 360,0
H/Y HP 8300 1,0 360,0
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK MX517DN 1,0 390,0
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK COLOR LASER CX317 1,0 175,0
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 500 GB 1,0 70,0
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK MX517DN 1,0 390,0
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK MS310D 1,0 125,0
H/Y HP 290PD MT i3 6,0 520,0
  ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ

 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού έχουν εγκριθεί με την αρίθμ.  475/2018 ( ΑΔΑ ΩΣ8ΡΩΨΞ-Γ34 ) απόφαση Δημάρχου Αμφιλοχίας.

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός