ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αμφιλοχία: 10/10/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ. 9686

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                       ΠΡΟΣ:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                           ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου_30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας επισκευή και συντήρηση της πλωτής υποδομής της εγκατάστασης του Τουριστικού Καταφυγίου Αμφιλοχίας
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση για επισκευή και συντήρηση μόνιμων εγκαταστάσεων στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 70-6262.005 ποσού 2.728,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις παρακάτω εργασίες:

  • αντικατάσταση 2 φθαρμένων ελαστικών συνδέσμων στις πλωτές αποβάθρες,
  • αντικατάσταση έξι συρματόσχοινων στον κεντρικό σύνδεσμο του κυματοθραύστη,
  • αντικατάσταση φθαρμένων αλυσίδων και ναυτικών κλειδιών σε μια πλωτή αποβάθρα

 

μέχρι την Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 10.00μ.μ.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός  πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ο Γενικός Γραμματέας
Αλπός Γεώργιος