Πρόσκληση για “Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αμφιλοχία: 02-04-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ: -3.049-

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                                             

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία                                                             

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου Αμφιλοχίας»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2019 ΚΑ 15-6471.001 «Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου Αμφιλοχίας» ποσού 2.7280,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι τη Δευτέρα  08/04/2019 και ώρα 8.30π.μ. :

α/α

Τύπος Εκδήλωσης

Κόστος κατ’ αποκοπή (€)

Ενδεικτ. Ποσότητ.

Ενδεικτική Δαπάνη

1

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

120

12 τεμ.

1.440,00€

2

Λοιπές συνεδριάσεις

95

8 τεμ.

760,00€

 

 

Σύνολο

2.200,00€

 

 

ΦΠΑ 24%

528,00€

 

 

Γενικό σύνολο

2.728,00€

CPV

92370000-5   Υπηρεσίες Τεχνικών Ήχου  

 

 

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ