ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ (αρ. μελέτης ——- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.25 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος