ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης
—- )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.16 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΡΧΕΙΟ PDF)
Τεχνικές Προδιαγραφές_ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)