ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Τ.Κ. ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ, Τ.Κ. ΣΠΑΡΤΟΥ, Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αμφιλοχία: 16-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: -11.416 –

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                       ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &                                                                      Κάθε ενδιαφερόμενο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 3 60414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Επισκευές σε πλακοστρώσεις και πεζοδρόμια Δ.Ε. Αμφιλοχίας (Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, Τ.Κ. Σπάρτου, Τ.Κ. Αμπελακίου και Αμφιλοχίας)»
  4. Την εγκεκριμένη δαπάνη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 2018 ΚΑ 30-6262.008 «Επισκευές σε πλακοστρώσεις και πεζοδρόμια Δ.Ε. Αμφιλοχίας (Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, Τ.Κ. Σπάρτου, Τ.Κ. Αμπελακίου και Αμφιλοχίας)» ποσού 4.800,00€

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για τις ακόλουθες εργασίες μέχρι την Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 9.30 π.μ. :

  Περιγραφή εργασίας ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. Μ.Μ. Τιμή μονάδας

(€)

Ποσότητα

(μ2)

Σύνολο

(€)

  Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 μ2 13,80 280,51 3.871,04
ΣΥΝΟΛΟ: 3.871,04
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 3.870,97
Φ.Π.Α. (24%): 929,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.800,00

Για τις παραπάνω εργασίες έχει συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, που  διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ