ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ.

μελέτης 01/2018 )(τεχνικές προδιαγραφές ——- )

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος