ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Α3 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
Α3 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.15 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΡΧΕΙΟ PDF)
Τεχνικές Προδιαγραφές_ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ Α3 (ΑΡΧΕΙΟ PDF)