ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για τη  «Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων  της Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου και την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  »
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 7.500,00 #

ΩΦΨΧΩΨΞ-Ε2Β EΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ