ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις «Δαπάνες για την Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας του Συνεδρίου «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821» συν.αξίας #2.770,00 € #»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή προφορών για την απευθείας ανάθεση για τις  «Δαπάνες  για την Συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας του Συνεδρίου «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821» συνολικής ενδεικτικής αξίας  #2.770,00 € #»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΘΕ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.pdf