ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥMETAΦΟΡΩΝ (COURIER) ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2019 -2020 (ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης)

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ