ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη «Συντήρηση κτιρίων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας μετά των υλικών »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη «Συντήρηση κτιρίων της Παιδικής Εξοχής Μπούκας μετά των υλικών  » συνολικής ενδεικτικής αξίας  #14.000,00 € # »

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ

Ψ4ΣΓΩΨΞ-5ΔΠ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ