ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε ΜΕΝΙΔΙΟΥ Τ.Κ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ