ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αποκατάσταση βλαβών και Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Αποκατάσταση βλαβών και Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ

ΙΝΑΧΟΥ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.33 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσίας 1