ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αμφιλοχία 27/6/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: – 8042-
Τμήμα Έργων και Συντήρησης
Υποδομών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ.Στράτου , 30500 Προς
ΤΗΛ.:2642 3 60437 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
FAX: 2642 3 60436
Πληροφορίες: Πολύζος Ευστάθιος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια πλαστικών ασφαλειών για τη σφρἀγιση
υδρομέτρων (αρ. μελέτης )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25-5 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 2.rtf (ΑΡΧΕΙΟ PDF)
Τεχνικές Προδιαγραφές_πλαστικες ασφαλειες.rtf (ΑΡΧΕΙΟ PDF)