ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προσφύγει στην απευθείας ανάθεση της εργασίας  : «Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων  του Δήμου για τον εορτασμό α) 24 &25ηςΜαρτίου 2019 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας & Τ.Κ. Χαλκιοπούλων β) 27 &28ης Οκτωβρίου 2019 στην Δ.Δ. Αμφιλοχίας & Τ.Κ. Χαλκιοπούλων γ)  Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη στο Χαλκιόπουλο 2019 δ) 17ης Νοέμβρη 2019»  συνολικής αξίας # 2.480,00 € # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ