ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

ΝΕΡΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 17/25-5-2018 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος