ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ.  μελέτης 18/25-5-2018 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος