ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια φορητών συσκευών (για την εφαρμογή φορητής

υδρομέτρησης) (αρ. μελέτης ——– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.20 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος