ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη παροχή υπηρεσίας υβριδικού & επιστολικού ταχυδρομείου ΔΕ Ινάχου -Μενιδίου, για το έτος 2018 προκειμένου να προχωρήσουμε στην αποστολή λογαριασμών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης (06/2018 αρ. μελέτης):

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)
μελετη_υβριδικο__ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ__ΜΕΝΙΔΙΟΥ (ΑΡΧΕΙΟ PDF)