ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Τοποθέτηση ασφαλειών για τη σφράγιση υδρομέτρων (τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.11)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος