ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Δ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ Δ.
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.3 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τεχνικές Προδιαγραφές