Προμήθεια τροφίμων ( υλικών ) για την δημιουργία γευμάτων

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς

Για την συμμετοχή  του Δήμου Αμφιλοχίας  στην μεγάλη λαογραφική εκδήλωση «ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ» του γνωστού λαογράφου και μουσικολόγου κ. Χρήστου Μυλωνά, που διοργανώνουν σύλλογοι και σωματεία  του Δήμου είναι αναγκαία η προμήθεια  τροφίμων ( υλικών ) για την δημιουργία γευμάτων προς διάθεση στους φιλοξενούμενους  της λαογραφικής εκδήλωσης

Τρόφιμα ( υλικά ) για την δημιουργία γευμάτων