«Προμήθεια πυροτεχνημάτων για την εορτή της Πρωτοχρονιάς 2021»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την «Προμήθεια πυροτεχνημάτων για την εορτή της Πρωτοχρονιάς 2021»

MEΛΕΤΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος