«Προμήθεια πόσιμου ύδατος για τον εμπλουτισμό της δεξαμενής του οικισμού Τριανταφυλλούλα ΤΚ Ανοιξιατοίκου» συνολικού προϋπολογισμού # 847,50 € #»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ)