ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΕΝΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΕΝΙΟΥ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.31 )

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος