Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και καλωδίων συν αξίας # 2.998,94 € #

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την ” Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,  περιφερειακών συσκευών και καλωδίων  συν αξίας  #  2.998,94 € #»

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

MEΛΕΤΗ