« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΟΙΚΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ συν προυπ. #3.500,00 € #»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ