ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (αρ. μελέτης —– )(τεχνικές προδιαγραφές Φ.25.37 )

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας 2