ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (αρ. μελέτης ——– )(τεχνικές

προδιαγραφές Φ.25.58 )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος