«Προμήθεια Ειδών σημαιοστολισμού» συνολικής αξίας #1.000,00 €#

_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_