«Προμήθεια αντισηπτικών, απολυμαντικών επιφανειών και λοιπών αναλώσιμων ειδών για την προστασία και την πρόληψη διασποράς από τον covid-19 συνολικού προϋπολογισμού 7.985,84 €»

MEΛΕΤΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ