Προκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Αμφιλοχίας σε Μαλεσιάδα, Πατιόπουλο και Εμπεσό

Προκήρυξη Δημοπρασίας Καταστημάτων Μαλεσιάδα-Πατιόπουλοι-Εμπεσός 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΞΤ1ΩΨΞ-Ψ18