Προειδοποίηση-ενημέρωση για τις εργασίες στις Παιδικές Χαρές του Δήμου Αμφιλοχίας

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προειδοποίηση-ενημέρωση για τις εργασίες στις Παιδικές Χαρές του Δήμου Αμφιλοχίας

 

Καθώς οι εργασίες αναβάθμισης σε 26 παιδικές χαρές στο Δήμο μας βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εργοταξιακοί χώροι παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, παρακαλούνται οι γονείς να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους την είσοδο σε αυτές έως ότου αποπερατωθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες και οι παιδικές χαρές αποδοθούν ασφαλείς και πιστοποιημένες προς χρήση.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Νίκας Νικόλαος