Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, των παραλιακών χώρων του Δήμου Αμφιλοχίας.

Ω1Λ0ΩΨΞ-86Ε (ΑΡΧΕΙΟ PDF)