ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (αρ. μελέτης 03/2019 )(τεχνικές προδιαγραφές ——– )

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος