Παράταση ημερομηνίας λήξης λογαριασμών ύδρευσης

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΓΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       

30/8/2021

                                                                                                                                               

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 31η/8/2021, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 20η/9/2021 ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ